Badania poprzedzające projekt „Mobilność” były prowadzone od 2014 roku we współpracy ze studentami kulturoznawstwa UAM i fotografii UAP. Autorzy realizowali prace, opowiadające o codziennym doświadczeniu życia miejskiego. Przybierały one formę foto-książek, filmów, map.

Ćwiczenia z prowizorki

Autorami prezentowanych projektów są studentki fotografii na Wydziale Komunikacji Multimedialnej UAP w Poznaniu. Prace, realizowane w latach 2014/ 2015 były odpowiedzią na pytania o sposoby oswajania i „zamieszkiwania” przestrzeni miejskiej przez jej użytkowników i stanowiły jeden z etapów przygotowawczych projektu

Ćwiczenia z prowizorki:

Kamila Kobierzyńska we współpracy z Kubą Wojtaszykiem

Wzdłuż drogi jest nudno. Wzdłuż mogłoby by

Św. Marcin – różnorodne brzmienia

Projekt zrealizowany w roku 2014/ 2015 przez studentów Kulturoznawstwa UAM powstał w ramach badań pejzażu dźwiękowego ulicy Św. Marcin w Poznaniu. Praca, efekt „spaceru dźwiękowego”, dokumentowała zmiany w sferze audialnej ulicy. Autorzy wyróżnili trzy, wyraźnie odmienne strefy, wskazujące na odmienny charakter każdej z części ulicy.

Św. Marcin – różnorodne brzmienia: Lucyna Eich, Tomasz Ilmer, Agata Klimczak

 

[video width="720" heigh

Miasto-mobilność

Miasto-mobilność:
Joanna Karczmarska

[video width="640" height="360" mp4="http://kulturymobilne.pl/wp-content/uploads/2015/11/JoannaKarczmarska_Miasto-mobilność1.mp4"][/video]