Autor książki Artystyczny wirus. Polska sztuka krytyczna wobec przemian kultury po 1989 roku [Warszawa 2005], współredaktor książki Sztuka współczesna i jej filozoficzne komentarze (Poznań 2004, red.: T. Kostyrko, G. Dziamski, J. Zydorowicz), współredaktor tomu O wstręcie i wstydzie, Studia Kulturoznawcze nr 1(2)/2012 (red.: Jacek Zydorowicz, Sylwia Szykowna). Ponadto liczne publikacje z obszaru krzyżujących się dyskursów sztuki, terroryzmu i religijności m.in. w Art Inquiry. Recherches sur les arts oraz w Przeglądzie Religioznawczym.

Jacek Zydorowicz

Dr, adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Artystyczną, Instytut Kulturoznawstwa UAM

Zajmuje się sztuką najnowszą, wizualnymi aspektami terroryzmu, kulturą alternatywną. Dodatkowo jako entuzjasta aparatów fotograficznych i kamer filmowych prowadzi dla studentów laboratorium służące opanowaniu podstawowych technik audiowizualnych i ich wdrażaniu w kulturoznawczy warsztat badawczy. Od kilku lat koordynuje działania związane z Festiwalem Kultury Studentów KULMINACJE oraz sprawuje opiekę kuratorską nad Galerią Akademicką na Wydziale Nauk Społecznych UAM.