Autorka książki "Rewitalizacja miast. Projekt kulturowy" (Poznań 2013) oraz artykułów i recenzji w monografiach zbiorowych i czasopismach specjalistycznych ("Kultura Współczesna", "Przegląd Kulturoznawczy", "Studia Kulturoznawcze" "Praktyka teoretyczna" i "Autoportret").

Jadwiga Zimpel

Dr, adiunkt w Zakładzie Kulturowych Studiów Miejskich Instytutu Kulturoznawstwa UAM.

Koordynatorka projektów edukacyjno-badawczych realizowanych przez Zakład Kulturowych Studiów Miejskich we współpracy z Instytutem Akustyki UAM w ramach programu Strefa Święty Marcin. Współautorka koncepcji projektowej "Pragopunktura. Program przemian w sferze gospodarczej i przestrzennej na wskazanym obszarze Pragi Północ"(Warszawa 2014, warsztaty Praga Północ). Zajmuje się problematyka z zakresu kulturowych studiów miejskich, soundscape studies i heritage studies, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk rewitalizacji kulturowej i praktyk dziedzictwa akustycznego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z Kulturowych Studiów Miejskich, Współczesnych Praktyk Rewitalizacyjnych, Metod Badań Kulturoznawczych i Metod Pracy Animacyjnej.