Autorka i współautorka ponad 40 artykułów naukowych oraz 4 monografii: Rzeczywistość wirtualna jako "ponowne zaczarowanie świata". Pytanie o status poznawczy koncepcji, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu, Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Analiza polskich przedsiębiorstw z branży rozrywkowej oraz Cultural Theory and History: Innovation. Redaktor naczelna czasopisma naukowego "Studia Kulturoznawcze".

Aktualnie przygotowuje drugi tom Niecnych memów oraz monografię Upiór w kamerze. Kulturowa historia filmu grozy.

Magdalena Kamińska

Doktor nauk o poznaniu i komunikacji, adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z netnografii, historii filmu, analizy i recenzowania dzieła filmowego.

Głównym przedmiotem jej badawczych zainteresowań jest cyberkultura, a także archeologia i genologia mediów audiowizualnych.