Jest autorką książek: Niepewność przedstawienia. Od kamery obskury do współczesnej fotografii (Kraków 2004), Obraz utajony. Szkice o fotografii i pamięci (Kraków 2007), Foto-teksty. Związki fotografii z narracją (Poznań 2012). Redaktor naczelna czasopisma "Kultura Współczesna".

Marianna Michałowska

Prof. UAM dr hab., kulturoznawczyni, autorka realizacji wykorzystujących fotografię i kuratorka wystaw.

Absolwentka UAM oraz Studium Fotografii Profesjonalnej ASP (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. Pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Interesuje ją sfera wizualna współczesnej kultury artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem obrazów fotograficznych (fotochemicznych i cyfrowych) i kulturowych studiów miejskich. W pracy badawczej rozwija koncepcję foto-tekstu (pojęcia określającego narracyjne właściwości obrazów) oraz tworzy eseje wizualne.