Współautor publikacji "Prosumpcja: Pomiędzy podejściem apokaliptycznym a emancypującym" oraz szeregu artykułów w pracach zbiorowych i czasopismach (m.in. w "Kulturze Współczesnej", "Przeglądzie Kulturoznawczym", "Człowieku i Społeczeństwie"). Uczestnik grantu badawczego "Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Analiza polskich przedsiębiorstw z branży rozrywkowej". Sekretarz redakcji pisma "Studia Kulturoznawcze".

Tomasz Żaglewski

Dr, kulturoznawca, adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną w Instytucie Kulturoznawstwa UAM.

Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą przenikania się kultury popularnej i nowych mediów.

Obecnie zajmuje się teorią komiksu w kontekście współczesnej kultury medialnej i audiowizualnej, czego efektem ma być książka poświęcona filmowym adaptacjom komiksu. Laureat stypendium Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.