Autorka książki Teatr jako żródło ponowoczesnych spektakli społecznych (Poznań 2007); współredaktorka prac zbiorowych, m. in. Sztuka kapitał kulturowy polskich miast (Poznań 2010), Edukacja kulturalna jako projekt publiczny (Poznań 2012), Artysta-kurator-instytucja-odbiorca (Poznań 2012) i numeru tematycznego "Kultury współczesnej" pt. Sztuka współpracy (Warszawa 2014). Jest współautorką dwóch prac zbiorowych z zakresu kulturowych badań nad miastami (Kulturowe studia miejskie. Wprowadzenie, red. E. Rewers, Warszawa 2014; The Rise of the City Cultures in Central Europe, red. E. Rewers, Warszawa 2015). Współtworzy, realizowany w Poznaniu od 2013 roku projekt Centrum Praktyk Edukacyjnych, poświęcony badaniu i wspieraniu animacji i edukacji kulturowej.

Agata Skórzyńska

Dr, kulturoznawczyni, adiunkt w Zakładzie Kulturowych Studiów Miejskich Instytutu Kulturoznawstwa UAM

Zajmuje się zagadnieniami działania i performatywności w kulturze, praktykami kulturowymi w mieście, animacją kultur miejskich i aktywizmem miejskim, sztuką publiczną. W pracy badawczej łączy perspektywę polskich nauk o kulturze (kulturoznawstwo, socjologia kultury) z anglosaskimi studiami kulturowymi, studiami performatywnymi i studiami miejskimi. Interesuje się nowoczesną filozofią praxis i teorią praktyk społecznych. Uczy socjologii kultury i animacji kulturowej.