Anderson J.Q., Raini L., Ubiquity, Mobility, Security: The Future of the Internet, Volume 3, Cambria 2009.

Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, PWN, Warszawa 2009.

Bimber O., Raskar R., Spatial Augmented Reality: Merging Real and Virtual Worlds, A K Peters/CRC Press 2005.

Buczyńska-Garewicz H., Miejsca, strony. okolice, Universitas, Kraków 2008.

Classen C., The Deepest Sense: A Cultural History of Touch, University of Illinois Press, 2012

Deuze M., Media Life, Polity Press 2012.

Fatyga, Praktyki kulturalne, [w:] Słownik teorii żywej kultury, Obserwatorium żywej kultury – sieć badawcza: http://ozkultura.pl/wpis/153/5

Filiciak M., Danielewicz M., Mazurek P., Halawa M., Nowotny A., Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, Wyd. SWPS, Warszawa 2010.

Frąckowiak M., Olechnicki K. (red.), Badania wizualne w praktyce. Antologia tekstów, Fundacja Bęc zmiana, Warszawa 2011.

Fuller M., Media Ecologies. Materialist Energies in Art and Technoculture, MIT Press 2005.

Haddon L., Mobile Communications, Bloomsbury Academic 2010.

Handbook of Mobile Communication Studies, ed. James E. Katz, MIT Press 2008.

Hubbard P., Sage, J., Smith D., The Diverse Geographies of Studentification: Living Alongside People Not Like Us, „Housing Studies”, Volume 27, Issue 8, 2012.

Jenkins H., Spreadable Media, NYU Press, New York 2013.

Kozinets, R.V, Netnografia. Badania etnograficzne online, PWN 2012.

Kultura studencka. Zjawisko-twórcy-instytucje, praca zbiorowa, Fundacja Teatru STU, Kraków 2011

Levinson P., Telefon komórkowy, Muza, Warszawa 2006.

Ling R., Donner J., Mobile Phones and Mobile Communication, Polity 2009.

Ling R., The_Mobile_Connection.The Cell Phones Impact on Society, Elsevier 2004.

Maj A., Media w podróży, ExMachina 2010.

Nacher A., Kultura miejska – węzły i przepływy, http://issuu.com/mik.krakow/docs/wezly_i_przeplywy

Nacher A., Rubieże kultury popularnej: popkultura w świecie przepływów, Wydawnictwo Arsenał, 2012.

Nancy J.L., The Ground of the Image, Fordham University Press, New York 2005.

Olechnicki K., Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.

Pink S., Etnografia wizualna, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009

Reckwitz A. (2002), Toward a Theory of Social Practices. A Development in Culturalist Theorizing, in: “European Journal of Social Theory” 5(2)2002, SAGE Publications, London-New York – Thousand Oaks-A-New Delhi 2002;

Rewers E. (red.), Kulturowe studia miejskie. Wprowadzenie, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013.

Rewers E., Skórzyńska A., Sztukakapitał kulturowy polskich miast, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.

Rheingold H., Smart Mobs. The Next Social Revolution, Perseus Publishing 2002.

Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych, PWN, Warszawa 2010.

Tapscott D., Cyfrowa dorosłość, WAiP, Warszawa 2010.

The Practice Turn in Contemporary Theory, eds. T.R. Schatzki, K. Knorr-Cetina, E. von Savigny, Routledge, London-New York 2001

Verhoeff N., Mobile Screens: The Visual Regime of Navigation, Amsterdam University Press 2012.

Zielinski S., Archeologia mediów, Oficyna naukowa, Warszawa 2010.