Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Kulturoznawstwa UAM
ul. Szamarzewskiego 89A
60-568 POZNAŃ
instkult@amu.edu.pl

 

Skrzynka mailowa projektu
mobilnekultury@gmail.com

Marianna Michałowska
mariamne@amu.edu.pl

Agata Skórzyńska
agatoos@amu.edu.pl

Jacek Zydorowicz
jazy@amu.edu.pl

Jadwiga Zimpel
jzimpel@amu.edu.pl

Magdalena Kamińska
ragnell@amu.edu.pl

Tomasz Żaglewski
tomekzet@amu.edu.pl